Захиргааны хэргийн шүүхэд хэд хэдэн этгээд хамтран нэхэмжлэл гаргаж болох уу?

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нэгэн адил шаардлага бүхий нэхэмжлэлийг хэд хэдэн нэхэмжлэгч хамтран гаргаж болно. Мөн хэд хэдэн нэхэмжлэгчид дундаасаа төлөөлөгч томилон итгэмжлэл буюу бүрэн эрх олгож, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд өөрсдийгөө төлөөлүүлэн оролцуулах эрхтэй. Нэхэмжлэлийг 20 буюу түүнээс дээш этгээд хамтран гаргасан тохиолдолд шүүгч тэдэнд … Дэлгэрэнгүй унших Захиргааны хэргийн шүүхэд хэд хэдэн этгээд хамтран нэхэмжлэл гаргаж болох уу?Би хувийн машинтай боловч энэ онд нэг ч удаа унаагүй бөгөөд татвараа ч төлөөгүй. Ашиглахгүй байгаа тээврийн хэрэгслээс татвар авах уу, цаашлаад зарвал ямар нэгэн асуудал үүсэх болов уу?

Монгол улсын Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуульд зааснаар та өөрийн өмчлөлийн автомашинаа ашигласан, ашиглаагүй эсэхээс үл хамааран татвар төлнө гэж заасан.