Гэрээний загвар

Гэрээний нэр

Монгол хувилбар     татах

Англи хувилбар      татах

1 Автомашин худалдах, худалдан авах гэрээ

Монгол

2 Автомашины санхүүгийн түрээсийн гэрээ Монгол
3 Автомашин түрээслэх гэрээ Монгол
4 Агуулахад хөрөнгө хадгалах гэрээ Монгол
5 Ажил гүйцэтгэх гэрээ Монгол
6 Ажлын байр түрээслэх гэрээ Монгол
7 Барилга угсралтын ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ Монгол
8 Барилгын дотор заслын ажил гүйцэтгэх гэрээ Монгол
9 Барьцааны гэрээ Монгол
10 Батлан даалтын гэрээ Монгол
11 Буцаан авах болзолтой худалдах, худалдан авах гэрээ Монгол
12 Бэлэглэлийн гэрээ Монгол
13 Даалгаврын гэрээ Монгол
14 Даатгалын гэрээ Монгол
15 Дамжуулан түрээслэх гэрээ Монгол
16 Заал, талбай түрээслэх гэрээ Монгол
17 Зураг төслийн ажил гүйцэтгэх гэрээ Монгол
18 Зуучлалын гэрээ Монгол
19 Концесийн гэрээ Монгол
20 Нууцлалын гэрээ Монгол
21 Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ Монгол
22 Орон сууц хөлслөх гэрээ Монгол
23 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээ Монгол
24 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээ Монгол
25 Хадгалалтын гэрээ Монгол
26 Хамтран ажиллах гэрээ Монгол
27 Худалдах, худалдан авах гэрээ Монгол
28 Хөдөлмөрийн гэрээ Монгол
29 Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ Монгол
30 Хөрөнгө оруулж, хамтран ажиллах гэрээ Монгол
31 Хөрөнгө итгэмжлэх гэрээ Монгол
32 Хүний нөөцийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээ Монгол
33 Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ Монгол Англи
34 Хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ Монгол
35 Тээвэрлэлтийн гэрээ Монгол
36 Техникийн засвар үйлчилгээний гэрээ Монгол
37 Тооцоо нийлэх гэрээ Монгол
38 Төлбөр тооцооны үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ Монгол
39 Түрээсийн гэрээ Монгол Англи
40 Франчайзийн гэрээ Монгол
41 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ Монгол

Жич:  Таны хайсан гэрээ дээрх жагсаалтад ороогүй бол манай байгууллагын 88079441,    88003734 дугаарт холбогдож, тухайн гэрээний эхийг төлбөртэй авах боломжтой.

Acion Law Firm, Acion хуулийн фирм