УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ТӨЛӨХ ТУХАЙ
Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж гэж юу хэлээд байна. Энэ талаар тодруулж өгнө үү.
Орчуулгын товчоо шинээр байгуулах гэсэн юм. Жилд хэдэн хувийн татвар төлдөг вэ. Ямар бичиг баримт бүрдүүлж, хаана хандах вэ?
”Эс үйлдэхүй” гэдэгт юуг ойлгох вэ?
Миний эхнэр жилийн өмнө нас барсан. Би насанд хүрээгүй хоёр хүүхэдтэйгээ амьдардаг. Бидний амьдардаг орон сууц эхнэрийн нэр дээр байдаг юм. Энэ тохиолдолд байраа хэрхэн өөрийн нэр дээр болгох вэ?
Манайх компаниа өргөтгөөд үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй болсон юм. Ямар материал бүрдүүлж, хаана хандах вэ?
Би хоёр давхар үйлчилгээний төвийн нэг давхрыг өмчилж авсан. Мөн газрыг нь эзэмшдэг юм. Хоёр давхрын хүнтэй газрын мөнгөө хувааж төлье гэхээр би газар эзэмшдэггүй, төлөхгүй гэж байсан мөртлөө одоо болохоор хамтран эзэмшинэ гээд байна. Энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ?