АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРЭГ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

Авлига нь төрийн тогтвортой байдал, нийгмийн аюулгүй байдалд аюул занал учируулж ардчилсан тогтолцоо, нийгмийн үнэт зүйлс, ёс суртахууны эрхэм чанарыг үнэгүйдүүлэн хууль дээдлэх ёсыг аажимаар устгаж байгааг дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрч үүний эсрэг тууштай тэмцэх аргыг эрэлхийлж зөвхөн үндэстний хэмжээнд биш олон улсад мөрдөгдөх хэм хэмжээг тогтоосны нэг нь 2003-10-31-нд Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Ерөнхий Ассамблейгаас  … Дэлгэрэнгүй унших АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРЭГ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД НӨЛӨӨЛӨХ НЬГэр бүлийн эрх зүй дэх сүй тавих ойлголт

Монгол Улсын иргэний эрх зүй тэр дундаа гэр бүлийн эрх зүйд тухайн нийгмийг тодорхойлох олон зүйл оршин байдаг. Тухайлбал: Сүй тавих асуудлыг одоо болтол хуульчлаагүй нь нийгэм, соёлын хувьд монголчууд сүй тавихыг тэр бүр голчлон анхаардаггүй буюу нийгэмд тийм ч нийтлэг болоогүй асуудал юм. Гэхдээ энэ нь монголчууд сүй тавих уламжлалгүй гэсэн үг огтоосоо биш … Дэлгэрэнгүй унших Гэр бүлийн эрх зүй дэх сүй тавих ойлголтАжил гүйцэтгэх гэрээ

Ажил гүйцэтгэх гэрээний тодорхойлолт Иргэн, хуулийн этгээд харилцан ажил гүйцэтгэх, ахуй амьдрал болон бизнесийн үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх үйл явцад үүссэн эрх зүйн зохицуулалтын нэг чухал хэлбэр бол ажил гүйцэтгэхээ гэрээ юм. Ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажил гүйцэтгэгч нь захиалагчийн буюу өөрийн материалаар гэрээнд заасан ажил гүйцэтгэх, захиалагч нь уг ажлын үр дүнг хүлээн авч, хэлэлцэн … Дэлгэрэнгүй унших Ажил гүйцэтгэх гэрээИргэний эрх зүйн шинэтгэлийн асуудлууд /эргэцүүлэл, эссе/

Зах зээлийн эдийн засгийн эрх зүйн харилцааны зарчим, үндсэн үзэл баримтлал нь дэлхий дахинаа нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн, өөр хоорондоо ижил төстэй байдагтай уялдуулан зах зээл хөгжсөн болон хөгжиж буй орнуудын эрх зүйн зохицуулалт ижилсих, рецепци хийх асуудал нь эрх зүйн бүлийг бараг л харгалзахгүй шахам болж байна. Иргэний хууль нь эдийн засгийн хууль тогтоомжийн цөм … Дэлгэрэнгүй унших Иргэний эрх зүйн шинэтгэлийн асуудлууд /эргэцүүлэл, эссе/