Хөдөлмөрийн тухай хууль 2022 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөнө.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг  2021 оны 07 сарын 02-ны өдрийн УИХ-ын чуулганаар эцэслэн баталлаа. Тус хуулийг 2022 оны 01 сарын 01-нээс дагаж мөрдөх юм. Хуулийн гол зорилт хөдөлмөрийн зах зээлд хөрвөх чадвартай боловсон хүчин бэлтгэх, ажилтан, ажил олгогч, нийгмийн түншлэлүүдийн зохистой харилцааг бий болгох, манай улсын хөдөлмөрийн зах зээлийг олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн чиг хандлагатай уялдуулж тал талын зохистой харилцааг бүрдүүлсэн цогц хууль юм.
Хуульд тусгагдсан онцлог зохицуулалтуудыг хүргэж байна. Үүнд:
208002155_2992878661033081_865449966205187507_n
209714758_2992878754366405_3648801765791437095_n208784019_2992878867699727_5798165437618531270_n207563406_2992878781033069_5299751830798524019_n207327148_2992878937699720_6631453782556183753_n207211381_2992879014366379_6654182307711963902_n206937880_2992878687699745_5337467754491291938_n206743823_2992878914366389_7653657653721288090_n206578586_2992879074366373_2913156141081565783_n207853301_2992878991033048_4264826615794379267_n207572711_2992878844366396_5519187748296297435_n