Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль 2022.05.01-нээс мөрдөгдөнө.

Монгол Улсын  Их хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль шинээр батлагдлаа. Энэ хууль нь 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөгдөх болно. Хуулийн зохицуулалттай холбоотой товч мэдээллийг хүргэж байна.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6